پیوندها

ضرورت واگذاری کارخانه های پنبه به اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه و دانه های روغنی

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ضرورت واگذاری کارخانه های پنبه به اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه و دانه های روغنی خبر داد.

به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد، در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتحادیه تعاو‌نی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی با اشاره اینکه دستیابی به هدف جهش تولید منوط به اجرای تمام عیار وکامل طرح پنبه، واگذاری هرچهار کارخانه موجود در کشور به اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی، تزریق سرمایه وسرمایه پذیرکردن اتحادیه وتامین مالی به هنگام با انکشاف بازارهای جدید است، گفت: موضوع ضرورت دلینتاسیون بذور پنبه تولید داخل وجایگزینی آن با بذور کرکدار همواره از اهمیت به سزایی برخوردار بوده که در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد بذور تولید داخل بصورت دلینته شده در اختیار پنبه کاران گذاشته میشود و ۷۰ درصد دیگر که مورد کشت قرار می گیرد بعلت کرکدار بودن بذر بعنوان بذور استاندارد از سوی موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال پذیرفته نمی شود.

وی افزود: امروزه تقریباً در تمام کشورهای تولید کننده پنبه از بذر دلینته استفاده می‌شود زیرا استفاده از این نوع بذر باعث ۵۰ درصد کاهش مصرف بذر و هزینه تولید نیز می‌شود و با فراهم شدن امکان ضدعفونی وغنی سازی بذور، موجبات افزایش عملکرد در واحد سطح نیز به مقدار قابل ملاحظه ای حدود ۲۰ درصد می شود. این وضعیت در شرایطی است که چهار کارخانه دلینته از ۲۵ سال قبل در کشور احداث و آماده بهره برداری قرار گرفته و سال‌ها بلااستفاده بوده و در حال حاضر دو کارخانه واقع در شهرستان های کاشمر و گرگان که مدیریت آنها از سال گذشته به این شرکت واگذار شده است، درحال بهره برداری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تاکید بر اینکه می توان اذعان داشت دلیل عدم بهره برداری از این کارخانه ها درسنوات گذشته مسئله مدیریت و مالکیت دولتی آنها بوده که امکان بازسازی وبهره برداری صحیح از آنها را دچار مشکل ساخته است، گفت: اگرچه مدیریت دوکارخانه کاشمر و گرگان بطور موقت از طریق وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه تعاونی‌های پنبه واگذار شده است و شرکت علیرغم سرمایه گذاری، بالغ بر ۷ میلیارد ریال، معذالک بعلت نیاز مبرم به بازسازی اساسی، بهره برداری از دو کارخانه یاد شده با مشکلات زیاد همراه است. 

به گفته دکتر شیرزاد، باعنایت به مراتب فوق بهره برداری از سه کارخانه کاشمر، گرگان و پارس آباد و دلینتاسیون تمام بذور تولید داخل، مستلزم واگذاری دائمی کارخانجات یاد شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه تعاونی‌های پنبه بوده تا به این صورت تا انجام بازسازی و نوسازی لازم امکان پذیر شود و در سالی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مزین به سال جهش تولید نامگذاری شده شاهد دلینتاسیون صد درصدی بذور تولیدی پنبه باشیم که این عمل مصرف بذور را به حدود ۵۰ درصد کاهش می یابد و علاوه برآن با فراهم شدن امکان ضدعفونی و غنی سازی بذور موجبات افزایش عملکرد در واحد سطح، حداقل به میزان ۲۰درصد نیز فراهم شده که خود انگیزه بسیار موثر در توسعه کشت و افزایش تولید پنبه و تامین نیاز داخل کشور خواهد بود. 

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، افزود: ازسویی بهبود کیفیت بذر پنبه نیز فاکتور پراهمیت دیگری در توسعه کشت پنبه به شمار می‌رود و در رابطه با افزایش کیفیت بذر پنبه که مهمترین فاکتور در دستیابی به عملکرد مطلوب محسوب می شود، تهیه بذر پنبه بدون کرک (دلینته) است. درحال حاضر اتحادیه با مدیریت شرکت بین المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز خاورمیانه (وابسته به اتحادیه ) ازچهارکارخانه موجود درکشور، مدیریت دوکارخانه کاشمروگرگان را دراختیار داشته و فعلا از کارخانه دلینته کاشمر بهره برداری می شود و حدود یک سوم بذر مورد کشت در کشور در این کارخانه دلینته می‌شود.

وی ادامه در ادامه تصریح کرد: بنابراین بازسازی این کارخانجات که نیازمند سرمایه گذاری زیاد است تنها با تعیین تکلیف مالکیت آنها از طریق واگذاری مالکیت آنها به بخش خصوصی با قیمت کارشناسی، امکان پذیر بوده و انجام این امر از اقدامات مهم در جهت افزایش کیفیت بذر مورد کشت در کشور با انجام دلینتاسیون صددرصد بذور، خواهد بود. اتحادیه طی دو سال گذشته سعی کرد تا با افزایش کیفیت الیاف تولیدی گام های استواری بردارد، زیرا موضوع بهبود کیفیت الیاف از دوجنبه قابل توجه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره این دو مورد توضیح داد: نکته اول تصفیه پنبه است که در این ارتباط انجام تعمیرات سالیانه کارخانجات و نظارت برکار آنها از نظر چگونگی تصفیه و رعایت نکات فنی با توجه به کیفیت ضروری است . نکته دوم نیز نحوه برداشت پنبه است که درحال حاضر به علت عدم رعایت اصول صحیح برداشت دستی توسط کارگر، کیفیت برداشت مطلوب نبوده و در نتیجه الیاف استحصالی از کیفیت فیزیکی مطلوب صنایع نساجی برخوردار نیست. بنابراین مکانیزه کردن برداشت پنبه نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه کشت پنبه ( با رفع مشکلات کارگری وکاهش هزینه برداشت ) خواهد بود بلکه با انجام به موقع برداشت و با کیفیت مطلوب، افزایش خواص فیزیکی الیاف همراه با توسعه کشت فراهم خواهد شد.