پیوندها

4.5 درصد کلزای کشور در قزوین تولید شد

فرزاد خوش اخلاق روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قزوین از قطب های تولید دانه های روغنی در کشور به شمار می رود، افزود: پیش بینی می کنیم تولید کلزا در اراضی کشاورزی استان برای سال زراعی جاری از 12 هزار تن فراتر برود.
وی اظهار داشت: کلزا از جمله محصولات استراتژیک به شمار می رود که دولت آنرا به شکل تضمینی از کشاورزان خریداری می کند. 
این مسئول، توسعه کشت کلزا به جهت تامین نیازهای غذایی کشور در حوزه روغن را از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار داشت: به همین جهت سطح زیر کشت پاییزه این محصول در استان امسال به 17 هزار هکتار افزایش می یابد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه کشت پاییزه کلزا در استان امسال نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد افزایش می یابد،ادامه داد: این رقم نسبت به سال زراعی گذشته که هشت هزار هکتار بود، 9 هزار هکتار بیشتر شده است.
استان قزوین به لحاظ عملکرد در محصول کلزا با تولید 2 تن و 200 کیلوگرم در هر هکتار رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
سال زراعی جاری هفت هزار و 500 هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت این محصول اختصاص یافته بود.