پیوندها

کشت مکانيزه پنبه در تربت جام 30 درصد افزايش يافت

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- مدير جهاد کشاورزي تربت جام گفت: امسال 75 هکتار از پنبه زارهاي اين شهرستان به روش مکانيزه کشت شده که نسبت به پارسال 30 درصد بيشتر شده است.

اصغر خوشخو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، توسعه و احياي کشت پنبه، افزايش کمي و کيفي توليد محصول و صرفه جويي در مصرف آب و هزينه هاي توليد و مبارزه با علف هاي هرز را از مهمترين اهداف کشت مکانيزه اين محصول برشمرد.
وي بيان کرد: هم اينک سطح زير کشت پنبه در تربت جام 120 هکتار است که نسبت به پارسال 20 درصد افزايش دارد و ميانگين برداشت محصول سه تن در هکتار است. 
وي شمار بهره برداران پنبه در اين شهرستان را 42 نفر عنوان کرد و افزود: پارسال 300 تن پنبه در اين شهرستان برداشت شد.
مدير جهاد کشاورزي تربت جام از توزيع پنج تن بذر پنبه مناسب با شرايط اقليمي و مبارزه با کنترل آفات در بين کشاورزان پنبه کار اين شهرستان خبر داد.
تربت جام 45 هزار هکتار کشتزار و باغ با 14 هزار بهره بردار دارد که سالانه  30 نوع محصول زراعي و 25 نوع محصول باغي در اين شهرستان توليد مي شود. 
تربت جام در 165 کيلومتري جنوب شرقي مشهد قرار دارد.