پیوندها

نشست دکتر شیرزاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دکتر نصیری دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این نشست به بررسی و نحوه ورود تشکلها به کشاورزی قراردادی و تدوین قوانین مرتبط با آن و همچنین در خصوص کلیات عملکرد شش ماهه سازمان مرکزی تعاون روستایی و فروش زعفران ، خرما ، شیر خشک و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا پرداخته شد .