پیوندها

خرید توافقی ۴۵۸ تن از محصولات کشاورزان خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی از خرید توافقی بیش از ۴۵۸ تن انواع محصولات کشاورزی استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون خبر داد.

غلامرضا قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از دسترنج کشاورزان و همچنین کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها طی سال های اخیر خرید توافقی برخی محصولات کشاورزی استان در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به خرید توافقی بالغ بر ۴۵۸ تن انواع از محصولات کشاورزان استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، بیان کرد: این محصولات شامل زرشک سرشاخه، گل زعفران، انار و پنبه وش بوده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی از خرید توافقی ۳۲۰ تن پنبه وش از پنبه کاران استان طی این مدت خبر داد و گفت: این میزان توسط شبکه تعاون روستایی در شهرستان های بشرویه و سرایان خریداری شده است.

قربانی با تأکید بر اینکه خرید این محصول تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت، گفت: شبکه تعاون روستایی برای خرید این محصول را تا پایان فصل خواهد داشت.