پیوندها

برداشت 5400 تن پنبه در استان سمنان

 

کشاورزان استان سمنان امسال پنج هزار و 400 تن پنبه برداشت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهمرادی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تغییر رویکرد امسال این سازمان در خصوص کشت پنبه گفت : بیش از هزار و 300 هکتار در استان سمنان زیر کشت پنبه است که بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان های گرمسار و آرادان قرار دارد.
وی افزود : متوسط عملکرد برداشت پنبه استان سمنان دو و نیم تن در هکتار است که انتظار میرود با اجرای طرح های به زراعی و به نژادی در آینده متوسط عملکرد برداشت پنبه استان به رکود هفت تن در هکتار برسد .
به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان امسال به جای کشت رقم مادری ورامین جایگزینی ارقام پرمحصول وکیفی همچون رقم: خورشید وخرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفت زیرا چرا که طول دوره رشد پنبه را از شش ماه به چهار ماه می رساند و میزان مصرف آب را هم 20 درصد کاهش می دهد .
شاهمرادی گفت : پنبه تولیدی استان با رقم های ورامین ساجدی و خورشید بعداز ورود به دو کارخانه پنبه پاک کنی فعال گرمسار و فرآوری وارد بازار مصرف داخلی میشود .
شاهمرادی گفت : نرخ مصوب خرید تضمینی پنبه درجه دو سفید و خالص امسال هرکیلو نرخ مصوب سه هزار و 196  تومان است که البته کارخانه های پنبه پاک کنی با قیمت بالاتر هم این محصول را خریداری می کنند 
اول آبان تا دی ماه فصل برداشت پنبه استان سمنان است .