پیوندها

کرک زدایی از بذر پنبه در شهرستان کاشمر

 

سید ابوالقاسم موسوی افزود: پس از پایان یافتن عملیات برداشت، کرک زدایی از بذر پنبه در کارخانه فعال لنترگیری در این شهرستان که یکی از چهار کارخانه تولید کننده بذر پنبه درکشور است انجام می شود.

وی افزود: امسال با ورود بیش از 830  تن بذر پنبه کرکدار به کارخانه لینترگیری کاشمر، 640 تن بذر کرک زدایی شده (دلینته) استحصال شده است.

مدیر جهادکشاورزی کاشمر گفت: کارخانه لینتر گیری بذر پنبه شهرستان کاشمر هم اکنون عملکرد 3تن در ساعت دارد.

موسوی افزود: بذرهای پنبه وارد شده پس از عملیات لینترگیری به دیگر استانها بارگیری و حمل می شود.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: هر تن بذر پنبه حدود 15 تا 20 درصد کرک دارد و پس از انجام عملیات شیمیایی و مکانیکی بذرهای عاری از کرک بدست می آید.

لینترگیری از بذور پنبه با هدف کاهش میزان بذر مصرفی، افزایش درصد سبز بذور ، امکان کاشت مکانیزه وامکان ضدعفونی برای جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها انجام می شود.

خراسان رضوی یکی از قطبهای تولید پنبه در کشور محسوب می شود.

 این استان حدود یک چهارم پنبه کشور را تولید می کند.