پیوندها

بیش از 6 هزار تن پنبه از مزارع شهرستان فسا برداشت شد

شاهرخ سامانی، سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه میزان تولید پنبه در شهرستان فسا سه و نیم تن در هکتار است، افزود: عملیات برداشت این محصول از نیمه نخست آبان ماه آغاز شد و تا پایان بهمن 97 ادامه داشت. 

وی بیان داشت: ارقام پنبه این شهرستان شامل، گلستان، بختگان، ماکسا، خرداد و برخی از ارقامی است که با شرایط اقلیمی این منطقه سازگاری دارد.

او گفت: امسال یک هزار و 677 هکتار از اراضی پنبه این شهرستان به صورت مکانیزه و مابقی به صورت نیمه مکانیزه کشت شد. 

به گفته سامانی، شهرستان فسا در تولید پنبه پیشینه ای دیرینه دارد و از شهرستان های شاخص در تولید پنبه در استان به شمار می آید.

شهرستان فسا در فاصله 130کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.