پیوندها

بایدها و امکان های پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی

در گفت و گو با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی که با پیگیری های چندین ساله و مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی (دفتر صنوف و تشکلها) و نظام صنفی کشاورزی کشور صورت پذیرفت و نیز وظایف ابلاغی و تفویض اختیار اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و اصلاحیه آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گفت و گویی با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام گرفته است که در پی می آید:

آقای دکتر شیرزاد! در آغاز در باره دستاوردها و اقدامات نظام صنفی کشاورزی توضیحاتی بفرمایید.

* نظام صنفی کشاورزی تنها تشکل بخش کشاورزی است که با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران در ساختار آن شکل گرفته است. این تشکل در دی ماه ۱۳۹۰ صاحب ساختار ملی شد و تاکنون بیش از ۱میلیون نفر بهره بردار و تولید کننده بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عضویت آن در آمده اند و شاهد تشکیل ۴۱۳ نظام صنفی شهرستان و ۳۲ نظام صنفی استانی بوده ایم. صدور پروانه فعالیت صنفی بعنوان مدرک هویتی کشاورزان، برخورداری از معافیت های مرتبط با تامین اجتماعی در قوانین بودجه کشور و برخورداری کشاورزان عضو نظام از معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی مواردی از اقدامات و دستاوردهای این ساختار می تواند قلمداد شود.

علاوه بر آن ایجاد زمینه برای تعامل کشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نظامهای صنفی استانها و شهرستانها در شوراها و کارگروههای مرتبط با بخش کشاورزی، تسهیل در رفع مشکلات بخش کشاورزی نظیر پیگیری کاهش تعرفه ها در بخش کشاورزی از جمله تعرفه های برق و آب، لحاظ پروانه های فعالیت در محاکم قضایی و دادگستری ها و بانکها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها به نظامهای صنفی و تأثیرگذاری بر قیمت گذاری عادلانه خدمات در بخش کشاورزی از دیگر دستاوردهای نظامهای صنفی کشاورزی بوده است.

چه ضرورت هایی برای اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مطرح بوده است؟

* نخستین الزام را قانون و ماده ۴۰ آیین نامه مصوب خرداد ۸۶ و وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط تعیین کرده است. همچنین موضوع انطباق بیشتر آیین نامه مذکور با قانون جدید نظام صنفی کشور، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی کشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات کشوری و شناسایی واحد صنفی بر مبنای مجوز وزارت بازرگانی و تایید جهاد کشاورزی از دیگر ضرورت ها بوده است.

در بخش حاکمیتی چه اقدامات و هماهنگی هایی برای تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در ذیل ماده ۴۰ آیین نامه که اظهار داشتید، انجام پذیرفت؟

* در طی شش سال گذشته موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در مجموع با برگزاری ۸۰ جلسه کارشناسی و مدیریتی در قالب کارگروه ها، کمیته ها تهیه و در کمیته فرعی و کمیسیون اصلی لوایح هیات دولت طرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد) و نظام صنفی کشاورزی کشور، هیات محترم وزیران اصلاحیه ارسالی کمیسیون لوایح را تصویب کرد و معاون اول رئیس جمهور اطلاحیه را طی ابلاغیه ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، دادگستری، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ نمود. 

اقدامات اجرایی پس از این ابلاغ چیست؟

*پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی) موظف است ظرف شش ماه با همکاری و هماهنگی دبیرخانه مرکزی و نظام صنفی کشاورزی کشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه ها و … را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ارسال نماید. گفتنی است بلافاصله از زمان ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، جلسات و کارگروه های مربوطه بطور مرتب در تعامل با نظام صنفی کشاورزی کشور برای تهیه اساسنامه های مذکور در حال تشکیل و پیگیری مجدانه است.

در بخشی از صحبت های خود به موضوع لحاظ انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور اشاره کردید. عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور چه بوده است؟

*اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار نظام صنفی کشاورزی در قالب اتحادیه صنفی کشاورزی هفتگانه در سطح شهرستان، مهم ترین این انطباق چه به لحاظ ساختار و ماموریت و چه از لحاظ اختیارات و نظارت بوده است. از سویی نیز پیش بینی جایگاه نظارتی مناسب درون ساختاری نظام صنفی کشاورزی و ساختار حاکمیتی متولی آن در سطوح مختلف و نیز لحاظ جایگاه قدرتمند برای حضور فعال نظام صنفی کشاورزی در مدیریت بخش کشاورزی از جمله اعمال نظارت فنی و تخصصی بر روند تولید محصولات سالم مورد تاکید قرار گرفته است که در نهایت ارتقاء کمی و کیفی جایگاه شاغلین و فعالان بخش کشاورزی و نظم بخشی و اعتبار بخشی به مشاغل این بخش را در پی خواهد داشت.

در ساختار جدید، نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها به چه شکلی تعریف و ترسیم می شود؟ 

*در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان خواهد بود.

یعنی این اتحادیه های صنفی هفتگانه از نظر تخصصی و حوزه های فعالیت تشکیل خواهند شد؟ 

*بله. منظور اتحادیه های صنفی، موضوعی، محصولی و تخصصی است که در سطح اول (تولیدکنندگان و بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی) در هفت زمینه موضوعی یا رشته شامل: زراعت، باغداری ودرختکاری مثمر و غیر مثمر،دامپروری،دامداری،تولیدات دامی،زنبور عسل و کرم ابریشم، طیور و ماکیان، آبزی پروری و صیادی(شیلات)، جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی) و خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی تعریف شده است.

اگر در پایان، نکته و توضیحی باقی مانده است اظهار بفرمایید.

*آنچه که در زمان حاضر می بایست مورد اهتمام و تاکید بایسته تمامی نظام های صنفی کشاورزی و کارگزاران صف و ستاد بخش دولتی قرار بگیرد، این است که تا زمان ابلاغ اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، ساختار و مقررات فعلی مورد اجرا قرار گرفته و با قوت تمام اجرای وظایف و پیگیری امور مردم دنبال شود.