پیوندها

کشت پنبه در قزوين احيا شد

خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي قزوين گفت: کشت پنبه در استان پس از سال ها عدم استقبال کشاورزان، سال جاري احيا شده است.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي قزوين، تورج بنيادي افزود: با توجه به استقبال نکردن کشاورزان طي چند سال گذشته از توسعه کشت پنبه به دليل هزينه‌هاي بالاي توليد، مکانيزه نبودن کشت، نبود نيروي کارگري و افزايش هزينه‌هاي مربوط به کاشت، داشت و برداشت، کشت اين محصول با توجه به حمايت‌هاي دولت و سياست‌هاي ويژه درباره خريد تضميني دوباره از سر گرفته شده است. 
وي اظهارداشت: در سال جاري پيش بيني مي‌شود بيش از 100 هکتار از اراضي کشاورزي استان در شهرستان بوئين زهرا به زير کشت اين محصول برود. 
بنيادي ميانگين متوسط عملکرد اين محصول را بيش از 4 تن در هکتار برآورد کرد. 
به پيش بيني اين مقام مسئول؛ امسال 400 تن پنبه از اين ميزان سطح زير کشت برداشت شود. 
مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين در ادامه به مزاياي کشت اين محصول اشاره کرد و گفت: کشت پنبه موجب اشتغالزايي بالا و همچنين حفظ خاک و پايداري توليد در اراضي کشاورزي مي‌شود. 
بنيادي اضافه کرد: به طور متوسط با کشت هر هکتار پنبه در استان؛ 5 نفر بصورت مستقيم و 10 نفر بصورت غير مستقيم اشتغالزايي مي‌شود. 
وي تصريح کرد: با توجه به محدوديت‌هاي کم آبي و تغييرات مربوط به خشکسالي در سال‌هاي اخير در استان؛ محصول پنبه با نياز آبي کم و مقاومت نسبت به شوري خاک؛ اميد است در سال‌هاي آتي شاهد افزايش سطح زير کشت اين محصول باشيم.