پیوندها

برداشت محصول دانه روغنی کلزا در شهرستان پارس آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد از برداشت محصول دانه روغنی کلزا در شهرستان پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، علی اکبر حسنیان افزود: در سال زراعی 98-97 حدود 5 هزارو 534 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است که پیش بینی می شود 13 هزار تن آن یعنی 65 درصد از کل محصول کلزای استان، در شهرستان پارس آباد مغان برداشت شود. 

وی بیان کرد: دو مرکز خرید در این شهرستان برای خرید پیش بینی شده است و آماده دریافت کلزا از کشاورزان است که در سال جاری با اقدامات حمایتی دولت در اجرای برنامه خرید محصولات کشاورزی، به ازای هر کیلوگرم محصول با 2 درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت 34 هزار 398 ریال پرداخت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد افزود: منطقه پارس آباد مغان به علت خاک حاصلخیز از جمله مناطق مستعد جهان، برای کشت دانه های روغنی از جمله سویا و کلزا است. کاشت کلزا به دلیل حاصل خیز بودن اراضی کشاورزی شهرستان پارس آباد مغان و سود آوری این محصول نسبت به سایر محصولات موجب رغبت کشاورزان برای زیر کشت بردن این محصول شده است.

حسنیان اضافه کرد: دانه های روغنی در بحث تامین روغن خوراکی، کنجاله دام و طیور و پایداری تولید غلات بسیار نقش آفرین است و کلزا در تناوب با گندم و جو کشت شده و سبب پایداری کشت این محصولات می شود شایان ذکر است این شهرستان رتبه اول استانی در تولید دانه های روغنی را به خودش اختصاص داده است.