پیوندها

پیش بینی خوداتکایی ایران در تولید پنبه تا سال ۱۴۰۴

مجری طرح پنبه کشور گفت: ضریب خوداتکایی پنبه تا ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و میزان تولید این محصول ۳۸۶ هزار تن می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی با بیان اینکه پایان برنامه طرح اقتصاد مقاومتی پنبه تا سال ۱۴۰۴ است و تا آن زمان ضریب خوداتکایی ۱۰۰ درصد پیش‌بینی‌شده است، گفت: تولید این محصول تا ۱۴۰۴ به ۳۸۶ هزارتن خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ضریب خوداتکایی پنبه در سال ۹۷، به حدود ۴۵ درصد رسید، افزود: بر این اساس پیش بینی می‌شود ضریب خوداتکایی در سال جاری به ۵۸ درصد برسد.

هزارجریبی با اشاره به اینکه طرح خوداتکایی پنبه جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی است و ما طبق برنامه در حال پیگیری این طرح هستیم، افزود: تا پایان برنامه ششم، ضریب خوداتکایی این محصول به ۷۱ درصد خواهد رسید.

مجری طرح پنبه با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۰ درصد اهداف برنامه با توجه به عدم تأمین اعتبارات لازم محقق شده است، افزود: بر این اساس در سال ۹۷، از ۵۱ درصد خوداتکایی ۴۵ درصد از آن محقق شده است.

هزارجریبی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که امسال شاهد آغاز سیر صعودی تولید پنبه باشیم.

مجری طرح پنبه کشور با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای سال ۹۸، کشت ۸۲ هزار هکتار پنبه است، افزود: پیش بینی می‌شود ۱۰۰ درصد این برنامه در سالجاری محقق شود.

وی با تأکید به اینکه در سال جاری ۱۵ درصد رشد سطح زیر کشت و حدود ۳۰ درصد رشد تولید خواهیم داشت، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۲۸ هزار تن وِش پنبه برداشت شود.

هزارجریبی افزود: سطح زیر کشت تا سال ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار هکتار و تا پایان برنامه ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد؛ همچنین میزان تولید تا ۱۴۰۰ به ۲۸۱ هزار تن و تا ۱۴۰۴ به ۳۸۶ هزار تن خواهد رسید.

مجری طرح پنبه با تاکید به اینکه سیل و بارندگی‌های ابتدای سال جاری آسیبی به تولید این محصول نزده است، گفت: زمان کشت پنبه در زمان سیل نبوده است و صرفاً در برخی مناطق مانند گلستان، پارس‌آباد مغان و برخی نقاط خراسان شمالی و رضوی تاریخ کاشت حدود ۲۰ روز به تأخیر افتاد.