پیوندها

پیش بینی بیش از 200 هزار تن وش پنبه در شرایط خشکسالی

 

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: امسال به علت خشکسالی بیش از 200 هزار تن وش پنبه در کشور تولید شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی گفت: امسال برای 115 هزار هکتار کشت پنبه برنامه ریزی کرده بودیم، اما به علت گرما و خشکسالی بی سابقه پیش بینی می کنیم 80 درصد این برنامه تحقق پیدا کند.

وی سطح زیرکشت پنبه در سال جاری را بر اساس گزارش های رسیده از استان های پنبه خیز کشور نزدیک به 90 هزار هکتار عنوان کرد.

هزارجریبی با بیان اینکه پنبه در 20 استان کشور کشت می شود، اظهار داشت: شش استان اصلی کشت این محصول شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، فارس و اردبیل هستند و خراسان رضوی با حدود 20 هزار هکتار سطح زیر کشت در رتبه نخست جای دارد.

وی، سطح کشت پنیه در سال گذشته را 98 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح 270 هزار تن وش پنبه در کشور تولید شد.

وی درباره آب مصرفی گیاه پنبه اذعان داشت: در استان های شمالی و دشت مغان در اراضی کشت پنبه 8 هزار متر مکعب آب در هر هکتار مصرف می شود و در مناطق خشک مصرف  آب به حدود 11 هزار متر مکعب در هر هکتار می رسد.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی در همین حال به کشاورزان توصیه کرد: برای افزایش بهره وری آب، مزارع پنبه خود را به سیستم آبیاری تیپ یا قطره ای مجهز کنند.

وی عملکرد تولید وش پنبه طی دو سال اخیر را رو به رشد دانست و خاطر نشان کرد: عملکرد تولید وش پنبه از 2200 کیلوگرم در هر هکتار به 2500 کیلوگرم رسیده است.

هزار جریبی افزود: با اقدامات انجام شده پیش بینی بر این بود که عملکرد تولید این محصول به 2700 کیلوگرم در هر هکتار تا پایان برنامه ششم توسعه برسد، اما بروز خشکسالی، برنامه ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی، نیاز کشور به وش پنبه را طبق میانگین مصرف سال گذشته نزدیک به 360 هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد صنایع جدید نساجی ظرف سه سال اخیر، پیش بینی می شود نیلز این صنایع به 450 هزار تن وش پنبه برسد.