پیوندها

کشت بیش از 10 رقم داخلی و خارجی پنبه در مزارع کشور

بیش از 10 رقم پنبه داخلی و خارجی در مزارع کشور کشت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح پنبه وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب افزود: رقم های جدید زودرس که اخیراً توسط مؤسسه تحقیقات پنبه کشور مانند خورشیدی و ساجدی معرفی شده، دوره رشد کوتاهی دارند و در نتیجه با کشت این ارقام، مصرف آب در دوره خشکسالی دو نوبت کمتر می شود.

ابراهیم هزار جریبی اظهار داشت: ارقام جدید زودرس با استقبال کشاورزان روبرو شده و در استان های پنبه خیز کشور در حال توسعه است.

وی درباره تأثیر گرما و خشکسالی بر آفات پنبه گفت: بر اثر خشکسالی ممکن است برخی آفات در مزارع پنبه مشاهده شود و از این رو با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور و دفتر پنبه شبکه پایش آفات پنبه در حال راه اندازی است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای مقابله با آثار و خسارات ناشی از خشکسالی از سازمان حفظ نباتات کشور خواسته ایم اگر دستورالعمل ها باید تغییر کند، هر چه زودتر اعلام کنند تا به استان ها ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: از استان ها نیز طی نامه ای خواسته ایم جلسات کمیته فنی و تخصصی را با صاحبنظران استانی برگزار کنند و تصمیمات لازم را در رابطه با آفات در شرایط خشکسالی اتحاذ کنند تا آسیب کمتری به مزارع و تولید این محصول وارد شود.