پیوندها

بهبود وضعیت تولید پنبه با کشت قراردادی

 

 

 

 

سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه نشست با تشکل های کشاورزی اتاق تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چند سالی است که حمایت از پنبه داخلی شروع شده و با کشت قراردادی می تواند وضع مطلوبی را به دست آورد، افزود: میزان تولید پنبه در کشور وضعیت بسیار مناسبی داشت، اما به دلیل نبود حمایت ها و واردات رو به کاهش رفت.

ساداتی نژاد اضافه کرد: محصولات صنعتی کشاورزی مانند پنبه ایجاد ارزش افزوده می کنند و تولیدات و اشتغال را نیز به همراه دارند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت لبنیات نیز گفت: با توجه به اینکه نهاده های دامی ما با ارز 4200 تومانی وارد می شود ما باید بتوانیم آن را به دست دامداران برسانیم.

وی گفت: ضمنا اگر ما نهاده را با ارز 4200 تومانی هم به دامداران بدهیم نمی توانیم قیمت شیر را پایین بیاوریم، زیرا مولفه های تاثیر گذار غیر از نهاده نیز در افزایش قیمت تمام شده موثر است بنابراین قیمت 6400 تومانی که در ستاد تنظیم بازار برای شیر مصوب شد گامی برای تنظیم بازار محصول است.