پیوندها

راه گذر سازمان به وضعیت مطلوب تنها از جاده فناوری و نوآوری ممکن است/ ناگزیر هستیم که روح نوآوری را در سازمان و شبکه تحت پوشش تزریق کنیم

 

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

راه گذر سازمان به وضعیت مطلوب تنها از جاده فناوری و نوآوری ممکن است / ناگزیر هستیم که روح نوآوری را در سازمان و شبکه تحت پوشش تزریق کنیم.

جلسه آشنایی و معارفه مدیران تعاون روستایی استانها با دکتر قادری فر رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف بهره گیری از رهنمودها، دیدگاه ها و توصیه های ایشان در فرآیند سازماندهی و مدیریت امور به صورت وبینار در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

دکتر قادری فر ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی مدیران تعاون روستایی استانها با هدف خدمت رسانی شایسته به قشر زحمتکش روستایی و کشاورز از آن ها خواست در کلیه امور روحیه عزم، تفکر و عمل جهادی را سرلوحه برنامه ها و سیاست های خود قرار دهند.

در این جلسه چند تن از مدیران تعاون روستایی استان ها به طرح مسائل، مشکلات، تهدیدها و فرصت ها در حوزه شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی پرداختند.

دکتر قادری فر افزود: اگر می خواهیم این سازمان پر قدرت بر چارچوب اساسنامه ای مترقی را احیا کنیم ناگزیر هستیم که روح نوآوری را در سازمان تزریق کنیم.

وی در ادامه گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ظرفیت های بالقوه، بی نظیر و بعضاً کم نظیر  دچار فترت از اصل خویش و غفلت از ظرفیت های کلیدی خود شده است، تلاش ما باید این باشد که با استفاده صحیح و بهینه از ابزارهای نوین، نوآوری، بها دادن به توان و نیروی انسانی، تعریف مشوق های مناسب و ابزارهای سیاستی صحیح در جهت پرهیز از برخورد انفعالی طرحی نو در افکنیم و جانی تازه در کالبد سازمان بدمیم.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه تأکید کرد: فصل پاییز زمان پوست اندازی جدی سازمان و تغییرات بنیادین آن خواهد بود، قصد داریم با حداقل دخالت و حداکثر حمایت از تشکل ها و اتحادیه های تحت پوشش شبکه، جریان امور را به پیش ببریم. گذر به تعاونی های نسل سوم را عملیاتی کرده و ادبیات کشاورزی قراردادی را اجرایی کنیم.

دکتر قادری فر اظهار کرد: خوشبختانه ظرفیت های نوآوری و فناوری در تمامی استانها وضعیت مطلوبی دارد و من از کلیه مدیران استانی این توقع را دارم که با بنیادهای نخبگان استان ارتباط بگیرید و از استعدادهای این مملکت استفاده کنید.

عالی ترین مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطر نشان کرد: ظرفیت های بی نظیری از نوآوری و فناوری در کشور وجود دارد، راه گذر سازمان به وضعیت مطلوب تنها از جاده فناوری و نوآوری ممکن است و مأموریت ویژه بنده در این سازمان ایجاد تعامل دو سویه در شبکه و نوآوری است که این بخش مهم در حوزه کشاورزی مغفول مانده است.